Kære forælder

Rebild Kommune indfører fra december 2012 systemet Børneintra i sine daginstitutioner. Børneintra giver dig som forælder nye muligheder i forhold til, at kunne følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad du kan bruge BørneIntra til, og hvordan du kommer i gang.

 

Hvad er BørneIntra?
BørneIntra-systemet leveres af UNI•C - en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet, der leverer et bredt spektrum af it-tjenester (bl.a. systemet Skoleintra). Mere end 1.000.000 brugere er jævnligt i berøring med UNI•Cs it-tjenester og produkter.

BørneIntra er et såkaldt intranet. Et intranet fungerer på samme måde som en side på internettet, men med et intranet har man mulighed for at bestemme, hvem der har adgang til de enkelte oplysninger. Fordelene ved et intranet er, at brugerne kan dele mange oplysninger og få adgang til mange informationer, blot de har en computer med adgang til internettet. BørneIntra kan derfor bl.a. være med til at gøre kommunikationen mellem institution og forældre bedre.

BørneIntra består af tre dele – PersonaleIntra, som er forbeholdt de ansatte på daginstitutionsområdet i kommunen. ForældreIntra, som er forbeholdt forældre og endelig hjemmesiderne, der henvender sig til alle interesserede. 

PersonaleIntra
Personalet på dit barns institution har adgang til PersonaleIntra, hvor de kan holde styr på oplysninger om dig og dit barn – alt det som tidligere lå på et håndskrevet kartotekskort. Her kan de desuden se dit barns helbredsoplysninger, hvis du har udfyldt dem. Ud fra oplysningerne i BørneIntra kan personalet lave lister, fx telefonlister og fødselsdagslister.

I PersonaleIntra er personalet også med til at lave de ting, som du og de andre forældre kan se i ForældreIntra, og som omverdenen kan se på institutionernes hjemmesider. Det kan fx være nyheder fra begivenheder på institutionen, billeder fra udflugter eller en ugeplan for den kommende uge.

ForældreIntra
Som forælder kan du få adgang til ForældreIntra vha. en adgangskode, som du får udleveret i institutionen. Her kan du følge med i dit barns hverdag, ved at læse de informationer som dit barns pædagoger og andre gør tilgængeligt for forældrene. Du kan også sende beskeder til andre forældre eller til personalet.

Hjemmesider
De, der ikke er tilknyttet intranettet, det vil sige resten af omverdenen, kan kun finde oplysninger om institutionen på institutionens egen hjemmeside. Det kan måske være kommende forældre, der gerne vil finde en passende institution til deres barn. Alle institutionerne har deres egen hjemmeside, men institutionerne har også en fælles hjemmeside, hvorfra man bl.a. kan finde en liste over alle kommunens institutioner.

Hvordan logger jeg ind i ForældreIntra?
Når du vil logge dig ind i ForældreIntra, skal du gå ind på institutionens eller kommunens BørneIntra-hjemmeside. Rebild kommunes hovedside hedder www.rebild.inst.dk. Adressen på institutionen kan du få oplyst af personalet i dit barns institution. Den kan fx hedde www.myretuen.dk. Øverst i højre hjørne finder du Log ind. Klik på teksten, for at komme videre til log ind-boksen.

Min side
Når du har logget dig ind kommer du til fanebladet Min side.

Min side er din helt egen side i BørneIntra, som kun du har adgang til. Under Institution kan du se, hvilke institutioner dine børn er tilknyttet. Hvis du har børn på forskellige institutioner, kan du skifte mellem institutionerne. Dette gør du ved at klikke på Forældre ud for den institution, som du ønsker at se. Du har valgt den institution, hvor Forældre fremgår med rødt.

Fra Min side kan du se en række oplysninger under de enkelte overskrifter.

Mine beskeder og noter: Her kan du blandt andet se, om du har modtaget beskeder.

Kalender: Her kan du se de kommende aktiviteter, som du kan deltage i. Du kan selv indtaste oplysninger om dit barn i kalendersystemet. Oplysninger kan fx være om sygdom, ferie eller oplysninger om aflevering og afhentning.

Samlemapper: Her kan du se, om du har adgang til lukkede dokumentmapper. Det kunne fx være en lukket mappe om dit barn, som kun du og pædagogerne har adgang til.

Mine børns helbredsoplysninger: Ved at klikke på dit barns navn under Mine børns helbredsoplysninger, kan du udfylde oplysninger om dit barns helbred, som er relevante for personalet på dit barns institution. Hvis du har brug for hjælp til at udfylde oplysningerne, kan du klikke på det lille spørgsmålstegn.

Fuldmagter
På dit barns kort er der nederst angivet en række fuldmagter. Alle fuldmagterne er som udgangspunkt sat til ”nej”. Du skal derfor aktivt gå ind og tage stilling til, hvad du vil give tilladelse til. I forbindelse med opstarten af Børneintra i Rebild Kommune, vil der de første fjorten dage være åbent for, at du selv kan gøre dette. Herefter låses fuldmagterne, så ændring kun kan ske ved henvendelse til personalet.   

Redigér min profil
Hvis du fra Min side vælger at klikke på Redigér min profil, kan du selv indtaste eller rette en række personlige oplysninger. Herudover kan du bestemme, om du ønsker at modtage en e-mail, når der sker noget nyt i BørneIntra.

Faneblade i ForældreIntra
I ForældreIntra er der en række forskellige faneblade, fx gruppens eller institutionens faneblad.

Gruppen:
Her kan du finde informationer omkring de aktiviteter, der foregår på den stue, hvor dit barn er tilknyttet. Det er stuens personale, der vælger hvilke informationer, der skal vises.

Institutionen:
Her kan du se informationer, der er henvendt til alle institutionens forældre. Det er institutionens personale, der vælger hvilke informationer, der skal vises her.

Info fra området:
Hvis din institution er del af et område med fælles ledelse, vil du have et faneblad, hvor personalet på området kan informere alle, der er forældre på det pågældende område.

Info fra Børn og Unge:
Her kan du læse informationer, der vedrører alle forældre til børn i kommunens daginstitutioner. Det vil oftest være centrale personer på kommunen, der lægger informationer ud her.

Menuer i ForældreIntra:
Udover at kunne se oplysninger via de enkelte faneblade, kan du også bruge menuen Kommunikation.

Under Kommunikation - Beskeder: Her kan du komme ind i beskedsystemet, hvorfra du kan sende beskeder til personale og forældre.

Under Kommunikation Aktiviteter: Her kan du se en række kalendere, bl.a. institutionens og gruppens kalender.

Under Kommunikation – Dokumenter: Her kan du finde dokumenter, som er relevante for dig som forælder.

Under Kommunikation – Samlemapper: Her finder du arkiver over de lukkede og åbne samlemapper, som du har adgang til.

Hvis du vil vide mere om hvordan beskedsystemet, kalenderen, dokumentarkivet eller samlemapperne fungerer, kan du klikke på det lille spørgsmålstegn, der er øverst i højre hjørne.

Hvordan logger jeg ud?
Når du er færdig med at bruge BørneIntra, skal du huske at logge ud, så uvedkommende ikke får adgang til dine oplysninger. Du logger ud ved at klikke på Log ud–knappen i menuen.

Hjælp til anvendelsen af Børneintra
Inde i Børneintra findes i topmenuen menupunktet ”Hjælp til forældreintra”, hvor du udover informationerne i denne skrivelse bl.a. kan se en introduktionsvideo til systemet. Herudover vil der flere steder på siderne være et lille blåt spørgsmåltegn i øverste højre hjørne, som giver vejledning, ligesom der kan hentes hjælp målrettet forældre på UNI-C’s hjemmeside http://www.uni-c.dk/produkter/support/uddannelse/borneintra/FI-sider/index.html. Endelig vil personalet i dit barns institution kunne hjælpe dig.