BØRNEMILJØVURDERING

 

Daginstitutionen Tuen 2011

 

 

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle daginstitutioner forholde sig til børnemiljøet. Der står bla.

 

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

 

§ 8. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

 

 

Metode

 

De næstældste børn er blevet interviewet i grupper á tre børn, for at give et indtryk af deres psykiske miljø.

 

Børnene blev stillet tre spørgsmål

 

 

For at få et indtryk af børnenes oplevelses af det fysiske og æstetiske miljø, blev de næstældste børn i børnehaven udstyret med at kamera, og de skulle tage billeder af

 

 

 

På et forældremøde i marts 2010, blev følgende emne drøftet  - ”Hvordan opleves børnemiljøet i Tuen?”

 

Ca. 80 forældre blev ved forældremødet delt ind i 9 grupper, hvor de drøftede forskellige spørgsmål om børnemiljøet i Tuen. Personalet var referenter, og måtte ikke deltage i debatten – kun lytte, skrive ned og sørge for at alle spørgsmål blev drøftet indenfor den afsatte tidsramme.

 

Vi har sammenskrevet og inddelt besvarelserne i de tre områder - psykisk, fysisk og æstetisk børnemiljø

 

 

Efterfølgende har det ligeledes været drøftet i såvel forældrebestyrelse som personalegruppe.

Om det fysiske miljø

 

Tuen er en forholdsvis ny institution (fra 1994), og stadig  i god stand. Vi har god plads inde og ude. Desuden har vi et lokale på skolen til nogle af vores skolebørn, og vi har et bålhus, hvortil der er ansat en ude-pædagog, som dagligt laver udeaktiviteter. Vores legeplads må betegnes som meget stor, 3 tdr. land, og giver os mange udfoldelsesmuligheder.

 

 

Børn

 

Resultat af børnenes fotos – se bilag

 

Meget få børn valgt at tage billeder udenfor, måske pga. årstiden.

De fortrukne steder på legepladsen er klart rutchebanen, legehusene, sandkassen edderkoppegyngen og bålhuset.

 

Indendørs er det meget bredt hvad børnene har valgt at tage billeder af, dog er der flere der har valgt hængegyngen og dukkekrogen som det bedste legested, og sofagruppen i skoleafdelingen som det hyggeligste sted. Det flotteste sted i Tuen er der mange bud på alt lige fra atelieret til legetøj, som ponyerne.

Flere af børnene var i tvivl, da de skulle tage et billede af et flot sted i Tuen, måske de var usikre på hvad flot betyder?

 

 

Forældre

 

Er Tuen som helhed både ude og inde et rart sted, der appellerer til såvel hygge, udfoldelse, kreativitet og ro?

 

Tuen kan virke noget uoverskuelig i starten, men overraskende hurtigt kommer det til at virke overskueligt. God plads både ude og inde. Ønske om et sted hvor der er plads til ”at brænde krudt af”/drenge aktiviteter ex. et træværksted eller et større tumlerum.

Tuen har mange gode rum, plads til både fordybelse, ro og larm. Godt at der er mulighed for at bruge spejder huset, lokalet på skolen og HCI hallen når der er mange børn.

Dejligt udeområde dog trænger legepladsen til en kærlig hånd, ønske om flere legeredskaber. Godt at der ikke er et stort hegn om Tuens udeområde.

 

 

Indbyder dit barns stue til leg, kreative aktiviteter og ro?

 

Der er mulighed for det hele, fordi stuen er delt op i kroge. En del uro om eftermiddagen, men børnene finder ro i kaos.

 

 

Taler dit barn om de fysiske rammer i Tuen? I så fald hvad giver dit barn udtryk for?

 

Generelt svarede forældrene at deres barn aldrig eller sjældent snakker om de fysiske rammer, og måske er der et udtryk for at det ikke betyder så meget for børn….var tanken. Dog nævnes at børnene generelt er glade for tumlerummet, glad for at være ude/bålhuset og at det er en god legeplads.

Hvad kunne du ønske dig anderledes i Tuen?

 

 

 

 

Opmærksomhedspunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det æstetiske miljø

 

 

Børn

 

Resultat af børnenes fotos – se ovenfor. Se bilag

 

 

 

Forældre

 

Generel tilfredshed med udsmykningen. Dejligt at det mest er børnenes ting, de præsenteres på en god måde ex. udstillingsskabet, der hænges noget op i lamperne. Godt at der arbejdes i temaer ex. en temavæg med malerier, hvor man får indblik i proces og den læring der er forgået. Godt at børnene præsenteres for tal og bogstaver, ønske om at det er på alle stuer.

Udsmykningen må gerne følge årstiderne, huskes at tages ned igen, træls at se gamle ting/tegninger på væggene. Dog skal der ikke for meget på væggene det kan nemt give et uroligt og rodet udtryk.

Farven på væggene er kedelig, men det giver mulighed for at fremhæve børnenes ting. Meget er ophængt i børnehøjde.

 

Huset bærer præg af en god atmosfære med megen ro og harmoni. Indretningen er præget af gode kroge og plads til fordybelse. På nogle af stuerne er der knap så megen plads, og det er derfor vigtigt at der tænkes over indretningen.

 

 

 

 

 

Hvad kunne du ønske dig anderledes i Tuen?

 

 

 

 

Opmærksomhedspunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det psykiske miljø

 

 

 

Børn

 

 

Resultat af interview med børnene om hvad det vil sige at ”være venner”.

 

 

Hvad er en god ven?

 

 

 

 

Hvordan får man en god ven?

 

 

 

 

Hvordan ved man, at man er venner?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældre

 

 

Hvad skal der til for, at du og dit barn føler jer trygge, når du afleverer barnet om morgnen?

 

Det gennemgående er nærvær og tryghed. Det er vigtigt at man mødes af voksne man kender, at de voksne er glade, imødekommende og opmærksomme så man føler sig set ex. at personalet altid hilser. Der lægges også vægt på at der virker roligt i Tuen ex. ved at institutionen er klar når børnene kommer dvs. at der er tændt lys, stolet ned m.v. Desuden at der er aktiviteter allerede fra morgenstunden.

 

 

 

Oplever du, at stemningen i Tuen inviterer til social leg og danner rammen om venskab mellem børnene?

 

Generelt en god stemning i Tuen både ude og inde. Inde er der mange små kroge/legesteder, det skaber ro og overskuelighed for børnene. Godt ude–område, personalet er gode til gå ud og lave aktiviteter.

Personalet er gode til at fortælle om oplevelser og nye venskaber som forældrene kan ”dyrke” videre på. Børnene leger altid med nogen og lære at man godt kan være flere i en leg, og at det også er ok at sige nej. Godt at der i Tuen er både små og store, de er gode til at tage sig af hinanden og der dannes venskaber på tværs af alder.

 

 

 

Er dit barn glad for at komme i Tuen?

 

Børnene er generelt glade for at komme i Tuen.

Flere fortæller at det er nemt at aflevere og svært at hente. Efter en ferie glæder børnene sig til at komme af sted igen, og være sammen med deres kammerater og komme i gang, med aktiviteter igen. Flere bliver sure hvis de skal holde fri.

 

 

 

Hvilke forventninger har du til de sociale spilleregler i Tuen?

 

Bred enighed om vigtigheden af at personalet skal sørge for at der er sociale spilleregler. At børnene lære almindelig pli, taler ordentligt til hinanden og de voksne. Siger goddag og farvel og behandler hinanden som man gerne selv vil behandles. Personalet er gode til at inddrage forældrene i det der sker omkring deres barn. Personalet er enigt om spillereglerne og handler derfor ens overfor børnene, og at der er forskel på hvad man må/ikke må i Tuen, og derhjemme.

 

 

 

Oplever dit barn, at det bliver taget med i de beslutninger, der vedrører deres hverdag, og har de indflydelse på hvilke aktiviteter, de tilbydes?

 

Mange tilkendegav at det var et svært spørgsmål at svare på. Personalet er overordnet gode til at se børnenes behov. Godt at der er faste rutiner/genkendelighed. Bred enighed om at personalet skal beslutte aktiviteter ud over ex tegne, læse og lege. Børnene må dog næsten altid selv bestemme om de vil være ude eller inde, og hvem de vil lege med, dog bestemmer personalet hvem der skal være sammen i ex. projekter som høstfesten. Det giver mulighed for at børnene ser hinanden på en anden måde, og derved nye venskaber. Ønske om at børnene bliver bedre informeret/”klædt på” til større ændringer som ex. flytning af grupperum.

 

 

 

Hvad kunne du ønske dig anderledes i Tuen?

 

 

 

 

 

Opmærksomhedspunkter

 

 

 

 

 

 

 

Relationen og kommunikationen mellem mennesker, er et centralt fokusområde for os. At vise at vi anerkender hinanden som medmennesker med den mangfoldighed og forskellighed, vi hver især rummer - uanset forholdet gælder barn/voksen-relationen, voksen/barn, barn/barn, voksen/voksen; men også i relation til og i respekt for omgivelserne, hvor det drejer sig om den verden eller natur, som omgiver os, og som vi også er en del af.