BørneIntra v2.9

Seneste nyhed...

Implementering af projekt Fremtidens Dagtilbud

I juni 2013 blev strategien for Fremtidens Dagtilbud vedtaget. Nu søsættes det første delprojekt - småbørnsgrupper i Terndrup og Suldrup.

 

Med baggrund i ansøgninger fra en række dagtilbud rundt om i kommunen, har Børne-og Ungdomsudvalget på sit seneste møde besluttet, at igangsætte et delprojekt under projekt Fremtidens Dagtilbud. Konkret skal der på forsøgsbasis etableres to mindre småbørnsgrupper i henholdsvis Børnehuset Aavangen i Terndrup og Børnehaven Tumlehøj i Suldrup. Småbørnsgrupperne skal være omdrejningspunkt for et stærkere samarbejde mellem disse institutioner og dagplejerne i området. Begge institutioner skal i samarbejde med repræsentanter for dagplejen udarbejde konkrete projektforslag, som forelægges udvalget forud for igangsættelse. Projekterne forventes igangsat henover foråret og sommeren.

Der kan læses mere om sagen i referatet fra udvalgsmødet d. 15 januar: http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/121/referat-11

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag