BørneIntra v2.15

Seneste nyhed...

Alle børn skal tilbydes et sundt frokostmåltid

I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid alle hverdage året rundt. Hvert andet år har forældre til børn i daginstitutioner dog mulighed for at fravælge tilbuddet om et sundt frokostmåltid og fortsat selv stå for maden. Sidst forældrene i Rebild Kommunes daginstitutioner stemte om frokostmåltidet var i november 2014 og her i efteråret er det igen tid til afstemning. Afstemningen vil blive afviklet elektronisk i uge 48, og beslutningen vil derefter gælde fra august 2017.

 

Hvad er det for noget mad?

Rebild Kommune har indgået aftale med firmaet Fru Hansens kælder om levering af et sundt frokostmåltid i institutioner, hvor forældrene ikke fravælger dette. Maden der leveres lever op til Fødevarestyrelsens krav til frokostordninger og er minimum 75 % økologisk.  Fru Hansens kælder leverer i forvejen mad til flere daginstitutioner i Rebild Kommune. Der kan læses mere om Fødevarestyrelsens krav på www.altomkost.dk og om Fru Hansens Kælder på www.fruhansenskælder.dk 

Den 19.september fra 17-19 afholdes der informationsmøde for forældrebestyrelserne, hvor Fru Hansens kælder vil præsentere deres frokostkoncept og samtidig vil Børnehusene i Skørping fortælle om deres erfaringer.

 

Hvad koster det?

Frokostordningen er forældrefinansieret og koster 495 kr. om måneden i 11 måneder om året. Der ydes søskende- og fripladstilskud til forældrenes udgift til frokostordningen.

 

Beslutning om indførsel af frokostordning i den enkelte institution

Det særlige ved afstemningen om frokostordning er, at der med lovgivningen er sagt ja til frokostordning for alle børn i daginstitutioner. Det er derfor alene, hvis forældrene aktivt vil påvirke til et fravalg af frokostordningen, at de skal stemme. Blanke stemmesedler og ikke-afgivne stemmer tæller som ja til ordningen. I institutioner med flere huse træffes afgørelsen ved simpelt flertal blandt forældre til de indskrevne børn og er gældende for alle børn i det pågældende hus. I institutioner med både småbørn og børnehavebørn stemmes der særskilt for henholdsvis småbørn og børnehavebørn. Ved stemmelighed fravælges ordningen ikke. I institutioner med kun et hus træffes beslutningen af bestyrelsen.

 

Afstemningsreglerne følger af lovgivningen og kan ridses op på følgende måde:

 

Institutioner med flere huse

Institutioner med et hus

Integrerede institutioner

Afstemning blandt alle forældre i de enkelte huse. Forældrene har tilsammen en stemme pr. barn. Blanke eller ikke afgivne stemmer tæller som ja. Der skal være et flertal imod frokostordningen for at ordningen fravælges. Stemmelighed medfører ikke fravalg.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt frokostordningen skal fravælges.

Der træffes beslutning særskilt for hver af de to grupper - småbørn og børnehavebørn. Forældrene stemmer ud fra regler som beskrevet for daginstitutioner med flere huse.

 

Med venlig hilsen,

Center Børn og Unge, Rebild Kommune

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag