BørneIntra v2.9

Seneste nyhed...

Skoleindskrivning er lige om hjørnet

Hvis dit barn skal starte i skole til august, skal det skrives op til skole i perioden 16-30.januar.

 

Skoleindskrivningen foregår via kommunens hjemmeside.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Varsling af takster og tilskud for 2015 - dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2 

  Dagpleje: 2.490 kr.

  Småbørnsinstitution (0-3 år): 2.920 kr.

  Hvis frokostordning (+ 508 kr. pr måned i 11 måneder. Fra august 2015:495 kr pr. måned.)

  Børnehave/integreret institution - heldagsplads: 1.690 kr.

  Hvis frokostordning (+ 508 kr. pr måned i 11 måneder. Fra august 2015:495 kr. pr. måned)

   

  Skolefritidsordning/integreret institution (0.-3. kl.):

  ·         heldags: 1.410 kr.

  ·         morgen: 522 kr.

  ·         eftermiddag: 1.241 kr.

  SFO 2 (4.-6. kl.): 

  ·         4 dage (mandag til torsdag a 2 timer): 471 kr.

  Betaling

  Opkrævning af egenbetalingen sker over 11 måneder, således at der ikke udsendes opkrævning for juli måned. Opkrævningen er månedsvis forud. Forfaldsdagen er den 1. i måneden og sidste rettidige indbetalingsdag er normalt den 10. i måneden.

  Gebyr

  Hvis det er nødvendigt for betalingskontoret at udsende en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250,00 kr. for restancer.

  Søskendetilskud

  Til familier med mere end ét barn i dagtilbud ydes søskendetilskud. Tilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser med 50 % af egenbetalingen efter evt. fripladstilskud er fratrukket. Der ydes ikke søskendetilskud samt økonomisk fripladstilskud til børn optaget i fritidsklubber. Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglen af søskenderabat.

  Ændring af tid i SFO/integreret institution for skolebørn.
  Ændring til mindre tid skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. Ændring til mere tid kan ske med kortere varsel.

  Skrevet af: Center Børn og Unge d. 12-11-2014