BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Kronhjorten

En sprog og ICDP institution

 

Børnehuset Kronhjorten er en 0-6 års institution, som er normeret til 70 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Vi er beliggende i et skønt område, hvor nye byggerier blomstrer omkring os. Vi har en fantastisk stor legeplads som både vuggestuen og børnehaven bruger.

 

I børnehuset Kronhjorten ser vi os selv som ét hus, vuggestuen og børnehaven starter – og slutter dagen sammen. Fra ca. kl. 7.30 er vi opdelt i vuggestue og børnehave.

 

Inde i vuggestuen holdes der hver dag samling, hvor sanglege og sproget er omdrejningspunkt. Dagene planlægges efter børnegruppens behov, hvor motorik og selvhjulpenhed er en stor del af det at være vuggestuebarn.

 

Inde i børnehaven er børnene aldersopdelt i 3 grupper, muldvarpen, pindsvinet og ræven, som også er de grupper børnene spiser i. Der er fast personale knyttet til alle grupper. Grupperne holder hver dag samling, gennemgår dagens program og laver aktiviteter sammen.

 

Vi har stor fokus på relationerne børnene imellem, samt at skabe relationer til jer forældre. Vi tror at jo større samarbejde, vi kan have med jer forældre, jo bedre udviklingsbetingelser giver vi jeres barn. Derfor vil I møde et personale, der aktivt går i dialog med jer.

 

 

Hjertelig velkommen til jer fra Personalet i Børnehuset Kronhjorten

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag