BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Tuen

Daginstitution i Haverslev med både børnehave og SFO

Billede

 

I børnehaveafdelingen er de ca. 60 børn på tre aldersopdelte stuer. SFO'en rummer ca. 70 børn, og holder til i  'skoleafdelingen' (en særskilt afdeling her i Tuen)

Vores udeareal er på ca. to tønder land, hvor vi har legehuse, sandkasser, gynger, fodboldbane, gokart-bane, klatretræer, balance-træstammer, (kælke-)bakker og bålhus. Tuens legeplads er åben for alle, både til hverdag og i weekenderne.

 

Vi er tildelt friluftsrådets "Grønne Flag", fordi vi er en institution som i særlig høj grad arbejder med "Børn og Natur".

Desuden er vi med i Ny Nordisk Skole sammen med Haverslev/Ravnkilde Skole og Daginstitutionen Kløvermarken (Ravnkilde). Vores mål er, "Skabe sammenhæng i barnets læring fra 3 år og til udgangen af 6. kl."

 

I vores velkomstfolder står der bl.a.:

 

Hvad er vigtigt for os i TUEN?

 

I samarbejde med Jer forældre, at skabe et hus:

- hvor der er en varm atmosfære og børn, forældre og personale føler sig hjemme

hvor der er plads til humor og spontanitet

- hvor de voksne ser børns forskellighed som en styrke

hvor viden om børns kompetencer skaber ligeværdighed og respekt mellem børn og voksne

hvor der er plads til medindflydelse, at sige ja og nej og vælge til og fra

hvor man øver sig i at være nysgerrig

hvor man øver sig i at turde

hvor vi hjælper, støtter og trøster hinanden

hvor der er plads til fleksibilitet og strukturændringer, når det kræves