BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Spiren et 0-6 års hus

Spiren er et børnehus for 0-6 årige pr. 1.3.17.

Værdier

Vores grundlæggende værdier beror på et anerkendende menneskesyn. Alle børn har brug for kærlige, nærværende og omsorgsfulde voksne, og vi står klar til at modtage alle børn med åbne arme.

Alle børn er kompetente og bør have både medindflydelse på og medinddrages mest muligt i dagligdagen. Vi har fokus på selvhjulpenhed og guider børnene i at gøre mest mulig selv med udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone.

Vi elsker at følge børnenes egne initiativer.Vi vægter børnenes leg højt og forsøger at skabe så få afbrydelser som muligt, når børnene er fordybet i legen. Det være sig i en leg alene eller en leg med andre.

Vi har stor fokus på sociale relationer. Det er vigtig at kunne afkode andre mennesker og deres reaktioner, at kunne passe på sig selv, men også hjælpe andre. Det betyder at vi i det daglige, guider børnene i deres samvær med hinanden.

Vi tilstræber at holde samling dagligt. Her laver vi pædagogiske aktiviteter, med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan.

Legepladsen bruger vi til at få frisk luft, motorisk udfordringer og sansemæssige oplevelser. Indimellem vil vi også tage på tur ud af huset, nogle spontane andre planlagte.

Vi er en integreret institution, og vil i det daglige have en del samvær. Vi tror på, at det er godt for vuggestuebørnene at blive inspireret af, og lære af de ældre børn. Samtidig vil de ældre børn lære meget af, at kunne vise omsorg og empati i forhold til de yngste. Vi har ofte besøg af børnehavebørnene og nogle gange går vi på besøg i børnehaven. Vi er tit på legepladsen sammen og indimellem har vi også fællesture og fællessamling. Samværet vil altid være med udgangspunkt i vuggestuebørnenes behov den pågældende dag.

I vuggestuen er vi ved at indføre babytegn, som en fast del af vores pædagogiske praksis.

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder