BørneIntra v2.15

Velkommen til børnehaven Svanen!

Her kan I læse lidt om børnehaven.

 Skiftende billeder

Børnehaven er bygget til at være funktionsopdelt, hvilket helt konkret betyder, at vi har forskellige rum med forskellige aktiviteter. Vi har valgt at fokusere på følgende værkstedsfunktioner:

 

 • køkken
 • tegne- og malerværksted
 • multiværksted
 • dagligstue
 • puderum
 • legeplads

 

Derudover har vi et rum til leg med udklædning, dukker, købmand osv. og et rum til leg med dyr, biler, klodser mv. Børnehaven er indrettet med små kroge og hjørner, der indbyder til leg i små grupper.

Børnegruppen er inddelt i 3 faste aldersopdelte grupper i efteråret og 4 grupper i foråret. Der arbejdes i forskellige teams og børnene tilbydes aktiviteter og udfordringer i forskellige konstellationer på tværs af alder, køn og udvikling.

 

Sådan fungerer funktionsopdelingen i Svanen

I Svanen vil vi gerne give børnenes leg optimale betingelser. En god leg kræver ro og tid - derfor stræber vi efter at lave så få afbrydelser af børnenes lege som muligt. Det lader sig bl.a. gøre ved at afvikle al madpakkespisning i køkkenet. Værkstederne og legerummene skal ikke nødvendigvis ryddes op inden spisning - en leg i dukkekrogen kan fx foregå hele formiddagen og bagefter maden.

Venskabet har gode betingelser, idet barnet kan vælge sin bedste ven mellem alle Svanens børn, da grupperne ikke er afgrænsede i dagligdagen. Venskabet har stor betydning i børnehavealderen og det vil vi understøtte ved at give børnene plads, og ikke mindst ro, i små afgrænsede legeområder - både ude og inde.

 

Funktionsopdelingen giver barnet en stor grad af frihed og medbestemmelse over egen hverdag i børnehaven. Ikke alle børn kan fra starten administrere denne grad af frihed, da barnet ofte kommer fra en meget overskuelig hverdag i dagplejen. Vi er meget opmærksomme på dette og bruger i den første tid mange ressourcer på at introducere barnet for de muligheder børnehaven tilbyder.

 

Strukturen og kulturen er vigtig som ramme for læring

Børn lærer af sig selv... men ikke kun af sig selv!

Legen er et unikt læringsmiljø for barnet. Her lærer barnet bl.a. at fungere socialt i større og mindre grupper, at indgå i forskellige roller og spilleregler, at udvikle fantasien sammen med andre.

 

Vi søger at finde en god balancegang mellem børnenes eget initiativ og motivation og den voksnes planlagte aktiviteter. Børnene oplever voksne, som tør undres sammen med dem, som tør slippe tøjlerne og give sig i kast med spontane tiltag og ideer. Den voksnes sikkerhed og viden giver en frihed til at arbejde sig ud på tynd is eller i andre retninger, end man måske havde forventet hos børn og voksne.

 

Funktionsopdeling giver mange voksne øjene på børnene. Ved hjælp af observationer kan man få øje på det enkelte barns kompetencer, styrker og svagheder og arbejde derfra. Ole behøver ikke kun være god til stille aktiviteter, fordi hans primærpædagog foretrækker sådanne. Han kan få succes og anerkendelse i andre sammenhænge fx på legepladsen med voksne, som ser og værdsætter hans specifikke evner og kompetencer dér.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Denne info er til:

  • Familier og børn fra Læringsdistrikt Nord samt          
  • Familier og børn, der er tilflyttet Læringsdistrikt Syd (med opstart i MiniSøhulen pr. 1.4.2017)

   

  Information om Børnehusene Støvring Syds projekt Fælles Førskole-Arbejde 2017.

   

  I Læringsdistrikt Syd samarbejder børnehusene, skolen og fritidstilbuddet om at styrke overgangen i dit barns opstart på Karensmindeskolen. Som led i dette udvidede samarbejde vil Børnehusene Støvring Syd (Dvs. Toppen, Spiren og Svanen) derfor gerne invitere kommende skolebørn fra Læringsdistrikt Nord samt børn, der er tilflyttet Læringsdistrikt Syd – og som opstarter i MiniSøhulen pr. 1.4.2017 – til deltagelse i Børnehusenes Fælles Førskolearbejde i perioden februar – april 2017.

  Børnene fra Læringsdistrikt Nord inviteres automatisk til deltagelse, sammen med deres pædagoger fra Børnehusene i Nord (dvs. Skovhuset, Kronhjorten og Bavnebakken). Hvis jeres barns dagtilbud ikke har mulighed for at deltage med personale hver gang på aktivitetsdatoerne, er forældre velkomne til at arrangere deres barns deltagelse på aktivitetsdatoerne, dvs. deltagelse af barnet i følgeskab af en forælder. Hvis dette har interesse, vil vi gerne have besked om det. I kan kontakte os gennem Kontraktholder i Børnehusene Støvring Syd, Mona Christensen via mail:  imoch@rebild.dk

  Børn, der er tilflyttet Læringsdistrikt Syd inviteres via denne information. Jeres barn er velkommen til deltagelse på aktivitetsdatoerne nedenfor, i følgeskab med en forælder J. Hvis I har spørgsmål og/eller ønsker at tilmelde jer, skal I kontakte Kontraktholder i Børnehusene Støvring Syd, Mona Christensen via mail:  imoch@rebild.dk

  Børnene fra Børnehusene Støvring Syd (dvs. Toppen, Spiren, Svanen) deltager automatisk i det fælles førskole arbejde sammen med deres pædagoger. Der kommer mere præcis info/supplerende datoer om dette på Børnehusenes forældreintra senere.

   

  Aktivitetsdatoer:

  Uge 6: Blå gruppe.

  2 x besøg på Mastruphøj´s legeplads med leg, rammesatte aktiviteter og fælles 3. aktiviteter.

  Mandag 6.2.2017 og tirsdag 7.2.2017, begge dage kl. 9.30-11.

   

  Uge 9: Blå gruppe.

  Spor A – besøg.

  Torsdag d. 2.3.2017, kl. 9.30-11.

   

  Uge 11: Blå og Grøn gruppe, dvs. alle børn, der opstarter på MiniSøhulen pr. 1.4.2017.

  Besøg på MiniSøhulen fordelt på ”sit” spor – A, B eller C.

  Mandag 13.3.2017, kl. 9.30-11.

  Formål:

  Formålet med det Fælles Førskolearbejde i Børnehusene Støvring Syd er, at børnene i løbet af foråret får et større kendskab til hinanden og får fornemmelse af, at der er ”en forandring” på vej.

  Børnene skal have mulighed for at øve sig i at være sammen i nye konstellationer og større børnefællesskaber.

   

  Målet er derfor, at børnene, sammen, øver sig i at deltage i rammesatte aktiviteter: ex. løse små instruerede opgaver, regellege, ture sammen i blandede grupper og med en ny og ukendt gå-makker samt at mødes i leg og i et interessefællesskab i form af fælles 3. aktiviteter.

  For det enkelte barn er målet, at barnets erfaringer med det nye børnefællesskab og opgaveløsning erfares og forbindes med en oplevelse af mestring og øget robusthed.

   

  Målet er også, at børnene genkender og bliver trygge ved alle 3 deltagende pædagoger fra Børnehusene, fordi dette skaber robusthed og forudsigelighed for børnene, når de skifter hverdag og rutiner ved MiniSøhulestart. De 3 deltagende pædagoger er Carina fra Toppen, Mette fra Svanen og Louise fra Spiren – disse pædagoger vil være et kendt ansigt for børnene i opstarten/hverdagen på MiniSøhulen, idet de følger med over i MiniSøhulen i perioden april - august 2017. 

  Derudover deltager Laila, Ressourcepædagog fra Børnehusene Støvring Syd.

   

   

  09-01-2017