BørneIntra v2.19.1

Velkommen til børnehaven Svanen!

Her kan I læse lidt om børnehaven.

Skiftende billeder

Børnehaven er bygget til at være funktionsopdelt, hvilket helt konkret betyder, at vi har forskellige rum med forskellige aktiviteter. Vi har valgt at fokusere på følgende værkstedsfunktioner:

 

  • køkken
  • tegne- og malerværksted
  • multiværksted
  • dagligstue
  • puderum
  • legeplads

 

Derudover har vi et rum til leg med udklædning, dukker, købmand osv. og et rum til leg med dyr, biler, klodser mv. Børnehaven er indrettet med små kroge og hjørner, der indbyder til leg i små grupper.

Børnegruppen er inddelt i 3 faste aldersopdelte grupper i efteråret og 4 grupper i foråret. Der arbejdes i forskellige teams og børnene tilbydes aktiviteter og udfordringer i forskellige konstellationer på tværs af alder, køn og udvikling.

 

Sådan fungerer funktionsopdelingen i Svanen

I Svanen vil vi gerne give børnenes leg optimale betingelser. En god leg kræver ro og tid - derfor stræber vi efter at lave så få afbrydelser af børnenes lege som muligt. Det lader sig bl.a. gøre ved at afvikle al madpakkespisning i køkkenet. Værkstederne og legerummene skal ikke nødvendigvis ryddes op inden spisning - en leg i dukkekrogen kan fx foregå hele formiddagen og bagefter maden.

Venskabet har gode betingelser, idet barnet kan vælge sin bedste ven mellem alle Svanens børn, da grupperne ikke er afgrænsede i dagligdagen. Venskabet har stor betydning i børnehavealderen og det vil vi understøtte ved at give børnene plads, og ikke mindst ro, i små afgrænsede legeområder - både ude og inde.

 

Funktionsopdelingen giver barnet en stor grad af frihed og medbestemmelse over egen hverdag i børnehaven. Ikke alle børn kan fra starten administrere denne grad af frihed, da barnet ofte kommer fra en meget overskuelig hverdag i dagplejen. Vi er meget opmærksomme på dette og bruger i den første tid mange ressourcer på at introducere barnet for de muligheder børnehaven tilbyder.

 

Strukturen og kulturen er vigtig som ramme for læring

Børn lærer af sig selv... men ikke kun af sig selv!

Legen er et unikt læringsmiljø for barnet. Her lærer barnet bl.a. at fungere socialt i større og mindre grupper, at indgå i forskellige roller og spilleregler, at udvikle fantasien sammen med andre.

 

Vi søger at finde en god balancegang mellem børnenes eget initiativ og motivation og den voksnes planlagte aktiviteter. Børnene oplever voksne, som tør undres sammen med dem, som tør slippe tøjlerne og give sig i kast med spontane tiltag og ideer. Den voksnes sikkerhed og viden giver en frihed til at arbejde sig ud på tynd is eller i andre retninger, end man måske havde forventet hos børn og voksne.

 

Funktionsopdeling giver mange voksne øjene på børnene. Ved hjælp af observationer kan man få øje på det enkelte barns kompetencer, styrker og svagheder og arbejde derfra. Ole behøver ikke kun være god til stille aktiviteter, fordi hans primærpædagog foretrækker sådanne. Han kan få succes og anerkendelse i andre sammenhænge fx på legepladsen med voksne, som ser og værdsætter hans specifikke evner og kompetencer dér.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag