BørneIntra v2.18

Velkommen til børnehuset Toppen

Her kan I læse lidt om børnevuggestuen og børnehaven.

Skiftende billeder

 Velkommen til børnehuset Toppen

Her kan I læse lidt om børnevuggestuen og børnehaven.

Børnehuset Toppen er et 0-6 års hus med vuggestue og børnehave. Forældrene har pr.1.8.15 valgt  frokostordning til.

I vuggestuen har vi mellem 15 og 17 børn. Vuggestuen har bl.a fokus på følgende:

I vores dagsrytme tilstræber vi at have fokus på følgende pædagogiske overvejelser:

Selvhjulpenhed – lave rullebord, selv smide hagesmække til vask, rydde af bord, rydde op, finde tøj, selv tage tøj på, lægge tøj på plads, tørre næse, drikke og være med til at ”spise selv”

Være aktive i forhold til egen dag- vi vil følge nogen af de initiativer der kommer fra børnene  ( f.eks. ønske om at spise med gaffel, ud og lege eller andet – det skal kunne svare sig at komme med forslag - tage initiativer, børnene skal opleve at de bliver hørt og har medbestemmelse – på de områder og inden for de rammer det er muligt for den enkelte at overskue.

Sociale relationer, afkode andre børn og deres reaktioner, vente på tur, samhørighed – vi er sammen på tur – vi passer på hinanden – vi trøster hinanden – vi hjælper hinanden

Mad kultur – vi tilstræber en hyggelig stemning ved bordet, vi vil gerne snakke med hinanden mens vi spiser, når man er færdig siver man stille ned, rydder op efter sig og leger.

Vi vil gerne dyrke fællesskabet med børnehavebørnene, – men først når vuggestuebørnene oplever sig som en del af vuggestuen , de skal have deres trygge base på plads først. De har forskellige behov både i forhold til alder og i forhold til personlighed – vi vil gerne tilgodese den enkeltes behov

Vi vil gerne øge samværet med børnehavebørnene både inde i vuggestuen og ved at gå mere ud i børnehaven i mindre grupper. Vi oplever børnehavebørnene som generelt meget omsorgsfulde og lydhøre og ofte rigtig gode rollemodeller for vuggestuebørnene.

Ro og tryghed er essentielt, vi tilpasser hverdagens aktiviteter til den konkrete ”dagsform” i gruppen.

Eksempler på formiddagsaktiviteter:

Leg på legepladsen, ture i lokalmiljøet, kreative aktiviteter, motoriske lege, sang, lege i børnehaven – evt med store børns legetøj!

Vi tilstræber aktivitet/samvær i mindre grupper om formiddagen dels for at understøtte de sociale relationer børnene imellem men også for at optimere voksennærværet.

 

I børnehaven har vi mellem 30 og 45 børn. Børnehaven er indrettet sådan, at rummene indbyder til forskellige lege og udfordringer. På grøn inviteres børnene til leg med udklædning, køkken lege hvor både restaurant og familie lege opstår samt andre tæppe lege. På rød konstruerer og bygger vi bla.med lego, leger med dinosaurer samt læser en historie i sofaen. I krea rummet udfolder vi vores kunstneriske evner. I puderummet udfordrer vi vores motorik. Legepladsen og vores dejlige område bruger vi flittigt til bål, leg, cykling og meget andet.

Pædagogerne arbejder i teams og er primære kontaktpædagoger for gruppens børn. Børnene er opdelt i 2 grupper. Gr. 1 er de ældste årgang og gr.2 er mellemste og yngste årgang.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag