BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Toppen

Skiftende billeder

Børnehuset Toppen er en integreret institution normeret til 60 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn, og er en del af Børnehusene Støvring Syd. Toppen er placeret i et naturskønt område med mange legepladser, søer, boldbaner, biblioteket og andre institutioner lige i nærheden.

 

Børnehavedelen af Toppen fungerer som funktionsopdelt institution, hvilket betyder, at hvert rum indbyder til forskellige lege og udfordringer; eksempelvis krea-, konstruktions-, fantasi- og rollelege. Derudover består Toppen af et stort fællesrum, hvor vi spiser morgenmad, formiddagsmad og frokost, et motorikrum samt et udeværksted og en rummelig legeplads. I Toppen har forældrebestyrelsen vedtaget madordning.

 

Børnene er opdelt i aldersopdelte grupper, der hver dag holder samling sammen samt har én ugentlig gruppedag. På alle andre tidspunkter fungerer vi som ét fælles hus med leg på tværs af alder og køn. I børnehaven er der 6 pædagoger ansat, og hver gruppe har 2 primære kontaktpædagoger. I perioder er der ligeledes tilknyttet pædagogstuderende fra UCN i Aalborg.

 

Vuggestuen har til huse i en tilbygning fra 2018. Her bliver man budt velkommen i fællesrummet, hvor der er adgang til to rummelige stuer samt puderum. I fællesrummet spiser vi både formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

I vuggestuen er børnene opdelt i to aldersblandede grupper, Solsikkerne og Margueritterne. Til hverdag betyder det, at børnene starter dagen sammen på de to stuer og i fællesrummet, mens de i tidsrummet 9-16 deler sig på de to stuer. Børnene er primært i grupperne, men vi laver ligeledes aktiviteter og ture ud af huset på tværs af primærgrupperne.

I Vuggestuen er der 5 pædagoger og 1 medhjælper ansat, og hver af gruppe har 3 voksne tilknyttet.

 

I Børnehuset Toppen arbejder vi som ét hus, hvilket betyder, at det altid er muligt for det enkelte børnehavebarn at gå i vuggestuen og for vuggestuebarnet at gå i børnehaven. På denne måde sikrer vi den naturlige overgang fra vuggestue til børnehave.

Ligeledes har vi et tæt samarbejde med Karensmindeskolen omkring overgangen fra børnehave til skole, og også med Bavnebakkeskolen, når vi har børn dertil.

 

Vi modtager rigtig gerne besøg, så kig indenfor og se vores dejlige hus.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag