BørneIntra v2.15

Velkommen til børnehuset Toppen

Her kan I læse lidt om børnevuggestuen og børnehaven.

 Skiftende billeder

 Velkommen til børnehuset Toppen

Her kan I læse lidt om børnevuggestuen og børnehaven.

Børnehuset Toppen er et 0-6 års hus med vuggestue og børnehave. Forældrene har pr.1.8.15 valgt  frokostordning til.

I vuggestuen har vi mellem 15 og 17 børn. Vuggestuen har bl.a fokus på følgende:

I vores dagsrytme tilstræber vi at have fokus på følgende pædagogiske overvejelser:

Selvhjulpenhed – lave rullebord, selv smide hagesmække til vask, rydde af bord, rydde op, finde tøj, selv tage tøj på, lægge tøj på plads, tørre næse, drikke og være med til at ”spise selv”

Være aktive i forhold til egen dag- vi vil følge nogen af de initiativer der kommer fra børnene  ( f.eks. ønske om at spise med gaffel, ud og lege eller andet – det skal kunne svare sig at komme med forslag - tage initiativer, børnene skal opleve at de bliver hørt og har medbestemmelse – på de områder og inden for de rammer det er muligt for den enkelte at overskue.

Sociale relationer, afkode andre børn og deres reaktioner, vente på tur, samhørighed – vi er sammen på tur – vi passer på hinanden – vi trøster hinanden – vi hjælper hinanden

Mad kultur – vi tilstræber en hyggelig stemning ved bordet, vi vil gerne snakke med hinanden mens vi spiser, når man er færdig siver man stille ned, rydder op efter sig og leger.

Vi vil gerne dyrke fællesskabet med børnehavebørnene, – men først når vuggestuebørnene oplever sig som en del af vuggestuen , de skal have deres trygge base på plads først. De har forskellige behov både i forhold til alder og i forhold til personlighed – vi vil gerne tilgodese den enkeltes behov

Vi vil gerne øge samværet med børnehavebørnene både inde i vuggestuen og ved at gå mere ud i børnehaven i mindre grupper. Vi oplever børnehavebørnene som generelt meget omsorgsfulde og lydhøre og ofte rigtig gode rollemodeller for vuggestuebørnene.

Ro og tryghed er essentielt, vi tilpasser hverdagens aktiviteter til den konkrete ”dagsform” i gruppen.

Eksempler på formiddagsaktiviteter:

Leg på legepladsen, ture i lokalmiljøet, kreative aktiviteter, motoriske lege, sang, lege i børnehaven – evt med store børns legetøj!

Vi tilstræber aktivitet/samvær i mindre grupper om formiddagen dels for at understøtte de sociale relationer børnene imellem men også for at optimere voksennærværet.

 

I børnehaven har vi mellem 30 og 45 børn. Børnehaven er indrettet sådan, at rummene indbyder til forskellige lege og udfordringer. På grøn inviteres børnene til leg med udklædning, køkken lege hvor både restaurant og familie lege opstår samt andre tæppe lege. På rød konstruerer og bygger vi bla.med lego, leger med dinosaurer samt læser en historie i sofaen. I krea rummet udfolder vi vores kunstneriske evner. I puderummet udfordrer vi vores motorik. Legepladsen og vores dejlige område bruger vi flittigt til bål, leg, cykling og meget andet.

Pædagogerne arbejder i teams og er primære kontaktpædagoger for gruppens børn. Børnene er opdelt i 2 grupper. Gr. 1 er de ældste årgang og gr.2 er mellemste og yngste årgang.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Denne info er til:

  • Familier og børn fra Læringsdistrikt Nord samt          
  • Familier og børn, der er tilflyttet Læringsdistrikt Syd (med opstart i MiniSøhulen pr. 1.4.2017)

   

  Information om Børnehusene Støvring Syds projekt Fælles Førskole-Arbejde 2017.

   

  I Læringsdistrikt Syd samarbejder børnehusene, skolen og fritidstilbuddet om at styrke overgangen i dit barns opstart på Karensmindeskolen. Som led i dette udvidede samarbejde vil Børnehusene Støvring Syd (Dvs. Toppen, Spiren og Svanen) derfor gerne invitere kommende skolebørn fra Læringsdistrikt Nord samt børn, der er tilflyttet Læringsdistrikt Syd – og som opstarter i MiniSøhulen pr. 1.4.2017 – til deltagelse i Børnehusenes Fælles Førskolearbejde i perioden februar – april 2017.

  Børnene fra Læringsdistrikt Nord inviteres automatisk til deltagelse, sammen med deres pædagoger fra Børnehusene i Nord (dvs. Skovhuset, Kronhjorten og Bavnebakken). Hvis jeres barns dagtilbud ikke har mulighed for at deltage med personale hver gang på aktivitetsdatoerne, er forældre velkomne til at arrangere deres barns deltagelse på aktivitetsdatoerne, dvs. deltagelse af barnet i følgeskab af en forælder. Hvis dette har interesse, vil vi gerne have besked om det. I kan kontakte os gennem Kontraktholder i Børnehusene Støvring Syd, Mona Christensen via mail:  imoch@rebild.dk

  Børn, der er tilflyttet Læringsdistrikt Syd inviteres via denne information. Jeres barn er velkommen til deltagelse på aktivitetsdatoerne nedenfor, i følgeskab med en forælder J. Hvis I har spørgsmål og/eller ønsker at tilmelde jer, skal I kontakte Kontraktholder i Børnehusene Støvring Syd, Mona Christensen via mail:  imoch@rebild.dk

  Børnene fra Børnehusene Støvring Syd (dvs. Toppen, Spiren, Svanen) deltager automatisk i det fælles førskole arbejde sammen med deres pædagoger. Der kommer mere præcis info/supplerende datoer om dette på Børnehusenes forældreintra senere.

   

  Aktivitetsdatoer:

  Uge 6: Blå gruppe.

  2 x besøg på Mastruphøj´s legeplads med leg, rammesatte aktiviteter og fælles 3. aktiviteter.

  Mandag 6.2.2017 og tirsdag 7.2.2017, begge dage kl. 9.30-11.

   

  Uge 9: Blå gruppe.

  Spor A – besøg.

  Torsdag d. 2.3.2017, kl. 9.30-11.

   

  Uge 11: Blå og Grøn gruppe, dvs. alle børn, der opstarter på MiniSøhulen pr. 1.4.2017.

  Besøg på MiniSøhulen fordelt på ”sit” spor – A, B eller C.

  Mandag 13.3.2017, kl. 9.30-11.

  Formål:

  Formålet med det Fælles Førskolearbejde i Børnehusene Støvring Syd er, at børnene i løbet af foråret får et større kendskab til hinanden og får fornemmelse af, at der er ”en forandring” på vej.

  Børnene skal have mulighed for at øve sig i at være sammen i nye konstellationer og større børnefællesskaber.

   

  Målet er derfor, at børnene, sammen, øver sig i at deltage i rammesatte aktiviteter: ex. løse små instruerede opgaver, regellege, ture sammen i blandede grupper og med en ny og ukendt gå-makker samt at mødes i leg og i et interessefællesskab i form af fælles 3. aktiviteter.

  For det enkelte barn er målet, at barnets erfaringer med det nye børnefællesskab og opgaveløsning erfares og forbindes med en oplevelse af mestring og øget robusthed.

   

  Målet er også, at børnene genkender og bliver trygge ved alle 3 deltagende pædagoger fra Børnehusene, fordi dette skaber robusthed og forudsigelighed for børnene, når de skifter hverdag og rutiner ved MiniSøhulestart. De 3 deltagende pædagoger er Carina fra Toppen, Mette fra Svanen og Louise fra Spiren – disse pædagoger vil være et kendt ansigt for børnene i opstarten/hverdagen på MiniSøhulen, idet de følger med over i MiniSøhulen i perioden april - august 2017. 

  Derudover deltager Laila, Ressourcepædagog fra Børnehusene Støvring Syd.

   

   

  09-01-2017