BørneIntra v2.19.1

Dagtilbuddene i Skørping

Tlf.: 9988 8168

Børnehusene i Skørping

Rundtur på vores tre legepladser.

Skiftende billeder


 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Dagtilbuddene i Skørping

   

  1. april 2019 er dagplejen og de 3 Børnehuse blevet til en organisation, med fælles bestyrelse og ledelse.

  Dagtilbuddene i Skørping består af 3 Børnehuse og  dagplejere i vores område. Børnehuset Skovbjørnen er ren børnehave, og Børnehuset Skovtrolden og Børnehuset 100 meter skoven er integrerede institutioner med vuggestue og børnehave børn.

   

  Der er udarbejdet en vision i 2019, som er fælles for vores område. Den beskriver både visuelt og med kort tekst, vores pædagogiske retning. Vores definition på kerneopgaven og måden vi vil arbejde for at lykkes med den, er beskrevet. Visionen for området, er at finde på hjemmesiden.

  Vi har et fælles værdigrundlag, hvor værdierne NÆRVÆR, ANERKENDELSE OG SAMARBEJDE, er vores fælles fundament. Det gælder i alle forhold vi mødes, børn, forældre og personale.

  Hvert børnehuse har udarbejdet værdierne handlingsanvisende, for at bevare vores kultur og traditioner.

  I både dagplejen og i Børnehusene arbejder vi ud fra ICDP principperne og de 8 samspilstemaer.

   

  Hvert børnehus har sin egen dagligdag, kultur og traditioner. I beskrivelserne kan I læse mere om det unikke ved hvert hus, så I kan finde det tilbud, som passer til jer og jeres barn. I kan søge de enkelte huses hjemmeside, for at læse mere.

   

  De enkelte dagplejere har ligeledes lavet en beskrivelse omkring dem selv, og det de vægter i samværet med børnene. Dette finder I under fanen ”Dagpleje”.

   

  Børnene pladsanvises efter ønsker fra jer og de muligheder der er i området – det er den centrale pladsanvisning som i samarbejde med dagtilbudslederen anviser pladserne. 

   

  Børnehuset Skovbjørnen flytter til nye lokaler i sommeren 2020. Det bliver til SFO 2 huset ved Skørping skole, som bliver renoveret til en nyt dejligt Børnehus.  

   

  Velkommen til Dagtilbuddene i Skørping ☺

  05-07-2019